10

1

Като за кръгло число в брояча ми – запомнящо се и достатъчно натъртващо и болящо.
Грешка.
Повече от достатъчно,отдавна не бях вила с глас насаме.

One Comment

Showing 9 comments per page. Slide to right to see more...
Стр. 1/11

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*
*